Mer än 30 år i branschen

Besök: Verkstadsgatan 6, 434 42 Kungsbacka Vägbeskrivning
Post: Box 10156, 434 22 Kungsbacka

Papptak Kungsbacka

Papptak är en mycket bra investering, väderbeständigt och hållbart i många år

Takläggare i Kungsbacka certifierad för papptak i enlighet med Brandskyddsföreningen

Vi erbjuder många olika tjänster för både privatpersoner, företag och industrin där papptak skall läggas. Taket är värdefullt och skall stå emot många år av väder och vind. Låt oss kontrollera det i Kungsbacka med omnejd. Om ni behöver takläggning kan vi bistå med detta. Vi har den kapacitet och erfarenhet för takläggning i ett väldigt bra material; papptak. Vi kan byta ut eller lägga nytt vid nyproduktion.

Vi erbjuder våra tjänster inom Kungsbacka och intilliggande kommuner. Kontakta oss vid renovering eller nybyggnation av villa, större fastighet eller industribyggnad. Vi hjälper er med takarbeten av kvalitet och vi erbjuder er att kontakta oss för offert. 

Vi har flera decennier av erfarenhet i branschen. Materialleverantörens monteringsanvisningar och garantier gäller och all personal har Certifikat Heta Arbeten Tak. 

Heta Arbeten. För att utföra brandfarligt arbete krävs kompetens och utbildning. Vi har ett giltigt certifikat för Heta Arbeten utfärdat av Brandskyddsföreningen, godkänd instruktör.

Vi arbetar med produkter från Mataki som håller våra höga kvalitetskrav.

Mataki är ett varumärke inom Nordic Waterproofing Group, en av Europas ledande leverantörer av takpapp och membran till tak och byggnader, som utvecklar lösningar till offentliga och kommersiella byggnader och anläggningar.

Papptak av kvalitet

Papptak för villor, företag och industrin

Vi erbjuder nyläggning och omläggning av papptak på villor, företag och industrilokaler. Vi lägger även tätskikt i förberedelse för läggning av sedumtak.

Vi utför taktäckning av hög kvalitet och vårt arbete är anpassat för att klara av det svenska tuffa klimatet. Vi har bland annat arbetat med K-märkta hus, lagt industritak och tak på villor. 

Isolerar mot kyla, värme, regn, snö och blåst

För att klara vårt tuffa nordiska klimat krävs det god isolering. Vi erbjuder klimatanpassade lösningar som både håller kylan ute på vintern och värmen på sommaren.

Dessutom erbjuder vi tätskiktssystem för låglutande och branta tak. Beroende på takets unika förutsättningar kan vi utifrån era behov välja tätskiktssystem. Vi tätar också akuta läckage. Kontakta oss.

Service & Underhåll av tak

Du kan anlita våra takläggare för regelbunden service och underhåll av ditt tak. Vi utför snabb och noggrann kvalitetsservice till rätt pris.

Papptak av kvalitet med hållbar och snygg finish.
Stilrent minimalistiska, väderbeständiga och ekonomiskt fördelaktiga.

Läggning av papptak med garantier

Vi förbereder ert tak med papptak / tätskikt inför läggning av sedumtak.

Om papptak och dess fördelar

Papptak, takpapp, tjärpapp, tätskikt, tätskiktsmatta. Flera olika namn för en och samma produkt.

Vad är papptak?

Papptak, takpapp, tjärpapp eller tätskikt – olika namn för samma produkt. Det är ett taktäckningsmaterial som är vattentätt och består av papp som är impregnerat med asfaltsliknande petroleumtjära.

Pappens funktion är antingen som den enda täckning på till exempel ett brädtak eller som ett underlagspapp mot kondens under exempelvis ett sedumtak eller tegeltak. Det fungerar ypperligt utmärkt alldeles som det är i sitt stilrena minimalistiska utförande och skyddar under många år. Därtill tillkommer garantier som vi erbjuder på både arbetet och materialval.

Om papptak

Idag är det som kallas takpapp ett bitumenbaserat tätskikt. Vi använder det som takbeklädnad för att på så vis få ett flexibelt och tätt, tak som håller i många år. Det är ett tak som passar många olika byggnader och är är estetiskt tilltalande.

Varför så många olika namn för samma produkt?

Svaret till frågan ligger längre bak i tiden, faktiskt hela vägen tillbaka till 1700-talets slut. På den tiden skapade Arvid Faxe från Karlskrona ”stenpapper”, ett tätskikt baserat på lumppappersmassa blandad med finmalen släckt kalk, järnhaltig jord, animaliskt fett och kopparsulfat.

Det var först tänkt att stenpapper skulle användas för tätning av träbåtar under vattenlinjen fast kom senare att även användas på tak. Senaren på 1820-talet började man tillverka lumppapp för att användas på tak.

Med trätjära impregnerade man lumppapp och namnet ”tjärpapp” kom till. Så småningom ersattes trätjära med stenkolstjära. Stenkolstjära var mindre brandkänslig och förbättrade materialets motsånd för solljus.

Vid 1900-talets början ersatte man stenkolstjäran med oljeasfaltsprodukten bitumen. Något längre fram gav man bitumenprodukten en ytbeläggning med skiffergranulat, föregångaren till dagens takpapp.

Man har under åren förbättrat och förädlat produkten; vikten har minskat för att kunna  bygga lättare takkonstruktioner med längre spännvidder. Det gjorde det möjligt att bygga kostnadseffektiva platta- låglutande tak vilket i sin tur skapade förutsättningar för byggnationer av större industribyggnader med låglutande tak.

Dagens papptak är en högteknologisk produkt med väldigt lång livslängd med goda brandegenskaper.

Stommen i tätskiktet vi idag arbetar med är tillverkat av glasfiberförstärkt polyestermatta som beläggs med en SBS-modifierad bitumenblandning och beströs med skiffergranulat.

Tack vare polyesterstommen är produkten stark och den är elastisk tack vare SBS som är en form av gummipolymer. Man beräknar att livslängden på ett papptak av kvalitet som är korrekt lagt är idag minst 40 år. Därtill finns  många exempel på fastigheter vars tak som är klädda med takpapp är betydligt äldre än så.

Vi samarbetar med leverantören Mataki. De  har producerat takmaterial sedan 1904 och har alltså varit med under lång tid mot dagens överlägsna produkt. Matakis huvudfokus är att att fortsätta jobba med hållbarhet, livslängd och installationsmetoder som möjliggör trygga och täta tak med lång livslängd. Med så låg klimatpåverkan som möjligt. Och det tycker vi på TLV Tak AB matchar vår vision för våra kunder. Välkommen att kontakta oss när det är dags för nytt papptak eller om ni har frågor.

TLV Tak AB
Telefon: 0300-375 10

Besöksadress
Verkstadsgatan 6
434 42 KUNGSBACKA
Vägbeskrivning

Postadress
Box 10156
434 22 KUNGSBACKA